Topraklama Ölçüm Rapor
Topraklama Ölçüm Rapor
Topraklama Ölçümü Raporu hizmetimi almak istiyorsunuz?

Topraklama Ölçüm Rapor

İş güvenliği çalışmaları kapsamında Topraklama Ölçümü Raporu hizmetlerimizden faydalanmak için hemen kalite ve güvencenin sahibi M3 Mühendisliki arayın.
Kocaeli +90 (262) 643 25 07
Bilgi ve teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.
mail adresimiz: murat.celik2@emo.org.tr

Topraklama ölçümü raporlama

 

Topraklama Ölçümünü kim yapabilir ?

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliğinin EK-P maddesi uyarınca Elektrik Tesislerinde yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilmiş yetki belgeleri ile Türkiye genelinde aşağıdaki hizmetleri vermektedir. Bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

 

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
  • Tesis / Fabrika Topraklama Ölçümleri
  • Bina Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü
  • Temel Topraklama Ölçümü
  • Zemin, Ekipman, Makine Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu
 
 
Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme:
 
Yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollar
- Gözle muayene,
- Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
- Toprak özdirencinin ölçülmesi,
- Topraklama direncinin ölçülmesi,
- Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
- Çevrim empedansının kontrolu,
- Hata akımı koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollarda Yönetmelik Ek-Pde verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.
 
 
Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:
 
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
Bir yüksek gerilim topraklama tesisinde yapılacak topraklama dirençlerinin ölçülmesine ve binalara ilişkin topraklama tesislerinin denetimine ilişkin bir fikir vermek üzere, aşağıda iki adet form verilmiş olup topraklama tesisini denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar geliştirip kullanabilirler.
 
 

TOPRAKLAMA GENEL BİLGİ

TOPRAKLAMA

Elektrik tesisleri hayatımıza geniş ölçüde girmiştir. Bugün artık elektrik enerjisinden yararlanmadan yaşamanın kolay olmadığını söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi sayılamayacak kadar çok yerde işimizi, normal şartlarda kolaylaştırırken, yalıtım bozuklukları insanlar ve diğer canlılar için tehlike doğurabilir.

Bu tehlike "Elektrik Çarpması" olarak adlandırılır. Yalıtım bozuklukları yangınlara da yol açabilir.

İnsanların ve diğer canlıların elektrik çarpması olayı etkisinde kalmaları için vücutlarının iki ayrı noktasının farklı elektriksel potansiyellerde olması ve bu sebeple üzerlerinden akım geçmesi gerekir.

Bir kişinin gerilim altındaki tesis bölümlerine dokunması doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Doğrudan dokunmaya karşı alınan önlemler yapısal ve mekanik önlemler ile yalıtma olarak özetlenebilir.

Topraklama; Elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir.

Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla (toprak elektrotları) yapılır.

Topraklama ölçümü raporlama

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu‘nu üstlendiğimiz tesislerimiz için 2.000$ USD değerinde 4 ayda bir termal kamera ile görüntüleme hizmeti, topraklama ölçümü ve web tabanlı enerji tüketim izleme yazılımı hizmetini ücretsiz veriyoruz. Bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

1475 sayılı iş kanununun 74. maddesi gereği çıkarılmış bulunan ve iş güvenliği tüzüğünün 270.-354.maddeleri gereği Elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.Ayrıca21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerindetopraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın (1475 sayılı iş kanunu) 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı , Patlayıcı , Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzükün 40. maddesi gereği zorunludur. Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolu yapılacaktır

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) En Az Ücret Tanımları bilgilerini PDF formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Topraklama Yetkilendirme


6862 defa incelenmiştir.